Historia filmu i historia w filmie, czyli o Holokauście w fabule i dokumencie.

10 grudnia (wtorek) o godz 16. w Sali Kinowej ZSB przy ul. Kościuszki 7 w Radomiu rozpoczynamy kolejne spotkanie w ramach warsztatów dla uczniów.

Obowiązują zapisy poprzez formularz:
http://filmotekaszkolna.pl/…/historia-filmu-i-his…/formularz
Liczba miejsc ograniczona.

Zajęcia adresowane są do uczniów liceów, techników, szkół zawodowych i branżowych oraz uczniów 7 i 8 klas szkoły podstawowej.

Uczestnicy:
– zapoznają się z zagadnieniem reprezentacji Holokaustu w kinie na przykładzie jednych z najciekawszych dzieł fabularnych i dokumentalnych obrazujących to trudne zagadnienie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat,
– poznają nie tylko kontekst powstania poszczególnych dzieł, ale też różnice między ujęciem tego tematu w filmie fabularnym, dokumentalnym, impresji filmowej oraz w dokumencie kreacyjnym,
– podejmą dyskusję dotyczącą funkcjonowania pamięci o Zagładzie w różnych tekstach kultury współcześnie i dawniej.

„Fotoamator”, reż. D. Jabłoński (źródło zdjęcia: www.filmpolski.pl)

Podczas zajęć uczestnicy będą pracować na filmach:
„Fotoamator”, reż. D. Jabłoński,
„Z punktu widzenia nocnego portiera”, reż. K. Kieślowski,
„Chleb”, reż. G. Skurski.

Prowadząca: Marta Matuszak – Wędrująca Filmoznawczyni Filmoteki Szkolnej.

Zajęcia organizowane przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Przedsięwzięcie współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.