Pastisz – reprodukcja wrażliwości

20 stycznia 2020 r., godz. 9.00-15.00 w Sali Kinowej Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu – warsztaty kreatywne dla uczniów. Zgłoszenia już nie są przyjmowane – wszystkie miejsca zajęte.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: filmowy.radom@gmail.com

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z problematyką i analizą formalną dzieł wizualnych oraz założeniami pastiszu. Grupa samodzielnie wykona cykl prac fotograficznych inspirowanych dziełami malarskimi i filmowymi. Sesja fotograficzna będzie ciekawym pretekstem do dogłębnej analizy formalnej wybranych scen filmowych. Edycja komputerowa pozwoli dopracować szczegóły i wpłynąć na finalny rezultat prac.

Podczas warsztatów przeanalizujemy formalną stronę dzieł wizualnych, rodzaje kompozycji, koloru, światła i wykonamy autorskie grupowe dzieła fotograficzne w formie pastiszy. Dowiemy się, jaką rolę odgrywa włączanie znanych dzieł malarskich do współczesnych tekstów kultury i na jakie sposoby można to robić?

Formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ 

Regulamin i zgoda na uczestnictwo w zajęciach, którą uczestnicy dostarczą przed zajęciami, dostępna TUTAJ

Podczas zajęć uczestnicy będą pracować na filmach w reżyserii Andrzeja Wajdy – „Brzezina”, „Wesele”, „Popiół i diament”, „Człowiek z marmuru”. Wszystkie dostępne są w Filmotece Szkolnej.

Katarzyna Zabłocka

Zajęcia poprowadzi Katarzyna Zabłocka, autorka i pomysłodawca Podstawy Programowej Realizacji Intermedialnych dla szkolnictwa artystycznego w Polsce (Nagroda indywidualna Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 2015), ze znaczącymi sukcesami prowadzi autorską pracownię w Liceum Plastycznym w Supraślu, od roku 2010 zajęcia z obszaru fotografii, filmu, animacji, eksperymentu na Wydziale Grafiki (Politechnika Białostocka), zajmuje się szeroko pojętym Obrazowaniem. Jest autorką wystaw indywidualnych i zbiorowych, realizuje projekty z zakresu sztuk wizualnych.

Zajęcia organizowane przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Przedsięwzięcie współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

UWAGA: Do udziału w zajęciach uprawnione są szkoły, które zgłosiły się do programu Filmoteka Szkolna na rok 2019/2020. Formularz zgłoszeniowy TUTAJ.


Informacja o wydarzeniu na stronie filmotekaszkolna.pl