Warsztaty dla uczniów!!!

Pierwsze spotkanie w środę, 6 listopada, o godz. 14.00, w Kinie Szkolnym Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, ul. Kościuszki 7.  Obowiązują zapisy.

ZGŁOŚ SIĘ!!!

Cykl bezpłatnych spotkań dla zainteresowanych filmem uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych (7-8) .

Od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. będą odbywać się warsztaty filmowe i filmoznawcze, prelekcje historyków i filmowców, warsztaty kreatywne i realizatorskie. Planujemy je dwa razy w miesiącu (czas trwania w zależności od charakteru zajęć: 60-180 minut; warsztaty kreatywne: g. 9-15).

Terminy i godziny kolejnych będą ustalone z uczestnikami podczas pierwszego spotkania, w środę, 6 listopada o godz. 14.00, w Kinie Szkolnym Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, ul. Kościuszki 7.

Tematyka: wiedza o filmie, techniki tworzenia etiudy filmowej, dobór tematu, umiejętność napisania scenariusza, dostarczenie niezbędnej wiedzy historycznej, przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy nad stworzeniem własnej etiudy, której tematem będzie historia związana z miastem Radomiem lub regionem radomskim.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 5 listopada 2019 r. do godz. 14. w następującej formie:

a) formularz internetowy wypełniony i przesłany przez każdego ucznia.

b) skan listy uczniów zgłoszonych przez szkołę z pieczęcią dyrektora szkoły przesłany na adres: filmowy.radom@gmail.com

Liczba miejsc ograniczona.

Uczestnikom i szkołom zapewniamy certyfikat uczestnictwa w projekcie.

UWAGA: Do udziału w zajęciach uprawnione są szkoły, które zgłosiły się do programu Filmoteka Szkolna na rok 2019/2020.
Wystarczy wypełnić formularz , jeżeli szkoła nie jest jeszcze zgłoszona.

 Planowane tematy zajęć:
– Filmowa opowieść, czyli podstawy pracy scenarzysty, reżysera, operatora…
– Historia w filmie, czyli w jaki sposób utrwalać pamięć o wydarzeniach i postaciach… 
– Historia filmu i historia w filmie, czyli o Holokauście w fabule i dokumencie
– Radomskie historie, radomscy bohaterowie – czy to nadaje się na film…?
– Współczesne kino polskie wobec PRL-u – obraz klęski, wyraz nostalgii, zabawa…
– Pastisz filmowy – reprodukcja wrażliwości, warsztaty kreatywne, 20 stycznia, g. 9-15; obowiązują osobne zapisy
– Filmoteka Szkolna a historia w polskich filmach / dokument, fabuła, animacja
– Maciek Chełmicki — bohater naszych czasów? Film w szkole /na maturze/.
– Radomski Czerwiec ’76. Wokół ludzi, wydarzeń. Dokumentalny Radom.
– Warsztaty realizatorskie /film dokumentalny, animowany, fabularny/.

Konkurs na uczniowską etiudę filmową pt.: „Radomskie historie obrazem opowiedziane” ogłoszony zostanie w lutym 2020 r. (regulamin i harmonogram  zostanie przesłany w późniejszym terminie).

 

Zajęcia organizowane przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Przedsięwzięcie współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

we współpracy z radomską Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej, Stowarzyszeniem Radomski Czerwiec 76, portalem internetowym Dokumentalny RADOM, Pracownią Nowych Mediów Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr oraz Kinem Szkolnym Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu.