„Męska sprawa”. Przemoc, agresja w domu, w szkole… Dyskusja o filmie.

Spotkanie z reżyserem Sławomirem Fabickim i dyskusja z uczestnikami XVI Konferencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty po projekcji „Męskiej sprawy” odbyły się w sobotę, 2 marca 2019 r. w Krakowie.

„Męska sprawa” to krótkometrażowy film fabularny, który w 2002 roku reprezentował nasz kraj jako polski kandydat do Oscara.