Międzynarodowe spotkanie z filmem

Międzynarodowe warsztaty filmowe z Filmoteką Szkolną, w których wzięło udział 45 uczniów z Polski, Czech, Chorwacji, Turcji i Portugalii, odbyły się 14 czerwca 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Radomiu. 

Uczestnicy wspólnie realizują projekt „Challenge as a modern pedagogical tool”. Służy on rozwijaniu wśród uczniów i nauczycieli kompetencji językowych, informatycznych, cyfrowych, a także rozwijaniu kreatywności, samodzielności i otwartości wobec innych narodów.

Ćwiczenia rozwijające umiejętności tworzenia animacji poklatkowych zainteresowały uczniów, którzy pierwszy raz spotkali się z tą techniką. Młodzi ludzie wiele nauczyli się o języku filmowym i historii kina, a nauczyciele stwierdzili, że taki program jak Filmoteka Szkolna powinien istnieć również w innych krajach.

Warsztaty zrealizowano w ramach programu Filmoteka Szkolna we współpracy z Filmoteką Narodową przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i pomocy Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Prowadził je Lider Filmoteki Szkolnej Jarosław Basaj.

Zobacz film

14 czerwca 2016.