Jarek Basaj

Nauczyciel, wychowawca, trener –
z młodzieżą pracuje od 1999 roku, a z dorosłymi od 2008 r.

W 2015 roku został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w dziedzinie edukacji filmowej.

Ukończył w Warszawskiej Szkole Filmowej studia podyplomowe praktycznej edukacji filmowej. Jako lider Filmoteki Szkolnej w województwie mazowieckim prowadzi warsztaty filmowe dla nauczycieli i uczniów. Jest autorem scenariuszy lekcji dostępnych na stronach Legalna Kultura oraz Edukacja Filmowa. Prowadzi prelekcje w kinach i warsztaty filmowe w ramach Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej „KinoSzkoła”. Jest animatorem w Mazowieckim Programie Edukacji Kulturalnej. Prowadzi warsztaty animacji poklatkowej w Pracowni Nowych Mediów w MOK „Amfiteatr” w Radomiu. 

Wchodził w skład jury Zespołu Edukatorów Filmowych na Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży „Kinolub” w 2021 r., Festiwalu „Kino w Trampkach” w 2021 r., a także jury nauczycieli podczas 33. Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży „Ale Kino” w 2015 r.

Jest pomysłodawcą warsztatów dziennikarskich, które organizuje i prowadzi cyklicznie od 2004 roku podczas Międzynarodowych Festiwali Gombrowiczowskich.

Szkoli nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z narzędzi internetowych w ramach programów: „Asy Internetu” Fundacji Szkoła z Klasą i Google, „Cybernauci” Fundacji Nowoczesna Polska, „Lekcja:Enter” Fundacji Orange, „SpołEd” Centrum Edukacji Obywatelskiej i Centrum Cyfrowego.

Współpracuje z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty, prowadzi warsztaty dla rad pedagogicznych i dyrektorów szkół.

Jest nauczycielem języka polskiego i wychowawcą. Od 1999 roku pracuje w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu, gdzie prowadzi Młodzieżowe Centrum Filmowe.