Filmowa konferencja dla nauczycieli

„Trzeba widzieć, co się dzieje, czyli o skutecznym wykorzystaniu filmów na przedmiotach humanistycznych oraz w działaniach wychowawczych” to tytuł konferencji dla nauczycieli zorganizowanej wspólnie przez MSCDN Wydział w Radomiu i Stowarzyszenie FILMFORUM.

Uczestnicy wysłuchali ciekawych prelekcji, obejrzeli film zrealizowany przez młodzież oraz wzięli udział w pokazie specjalnym w Multikinie.

Dominik Nowak, specjalista ds. klientów kluczowych w radomskim Multikinie wyjaśnił zgromadzonym, na czym polega edukacyjna i wychowawcza rola programów oferowanych szkołom przez Multikino. Zaprosił również na seans przedpremierowy zaplanowany na zakończenie Konferencji.

Karolina Giedrys-Majkut z Centrum Edukacji Obywatelskiej podzieliła się pomysłami na to, jak budować działania wychowawcze na filmie i przeżyciu. Zaprezentowała ciekawe narzędzia dla nauczycieli, takie jak kompas wstydu i cykl Kolba, oraz sposoby na skuteczne wykorzystanie filmów i konkretne tytuły. Prelegentka zwróciła uwagę, że nauczyciele mogą korzystać bezpłatnie ze wszystkich wymienionych filmów i metod oraz materiałów edukacyjnych, logując się na stronę programu „Szkoła Twórczych Praktyk”. Program ten, którego jest współautorką, kładzie nacisk także na łączenie praktyki z teorią, eksperymentowania z abstrahowaniem oraz tego co osobiste z tym co uwspólnione.

Doktor Jarosław M. Spychała przedstawił rozważania na temat doniosłej roli błędów w edukacji. Podczas wykładu zatytułowanego „Upadek Bruce’a, narodziny Batmana” zwrócił uwagę na związki filmów, popkultury i komiksu z szerokimi kontekstami kulturowymi. Począwszy od mitu o feniksie, poprzez nauki Talesa i Nietzschego, aż do Matrixa, Batmana, Niekończącej się opowieści, Bezbożników i Gwiezdnych wojen pozwolił przyjrzeć się z zupełnie innej perspektywy radzeniu sobie z życiowymi porażkami. Wszystko zilustrowane było świetnymi rysunkami nawiązującymi do kadrów z omawianych filmów.

Michał Grosiak zaprezentował film pt. „…który skrzywdziłeś…” zrealizowany przez młodzież w ramach zajęć filmowych w Pracowni Nowych Mediów w Radomiu. Po seansie przybliżył uczestnikom działania zespołu filmowego i plany na kolejne produkcje.

Konferencja zakończyła się debatą z udziałem prelegentów, do których dołączył reżyser filmów dokumentalnych i nauczyciel historii Przemysław Bednarczyk. Jego prelekcja historyczno-filmoznawcza na temat zmagań żołnierzy pod Monte Casino poprzedziła później przedpremierowy seans „Czerwonych maków” w Multikinie.

Uczestnicy debaty reprezentowali różne środowiska – organizacje pozarządowe, szkoły, wyższe uczelnie, kino, reżyserów i scenarzystów, miejskie instytucje kultury. W kwestiach dotyczących roli filmu w wychowaniu i w edukacji byli zgodni. Podkreślili, jak ważne jest profesjonalne przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania filmów w pracy z młodzieżą. A ponieważ młodemu odbiorcy film może dostarczać wielu pozytywnych uczuć związanych z estetycznym przeżywaniem sztuki oraz może dla niego pełnić funkcję terapeutyczną – warto mądrze dobierać tytuły i dyskutować.

Autor zdjęć: Dominik Musiałek