KONTAKT

facebook: https://www.facebook.com/filmowy.radom

e-mail: filmowy.radom@gmail.com

napisz, jeśli chcesz wziąć udział
w warsztatach (dla uczniów lub nauczycieli)
albo je zorganizować,

tematyka, np.:
– Bezpieczeństwo w internecie;
– Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych;
– Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły;
– Filmowe Lekcje Wychowawcze;

lub inne…