Informacje organizacyjne i techniczne

Warsztaty edukacyjne online trwają dwie godziny lekcyjne w czasie dostosowanym do planu lekcji uczestników (np.: 9.00-10.30 i 11.00-12.30) uzgodnionym z nauczycielem zgłaszającym. Zajęcia odbywają się na platformie zoom. Dzień wcześniej nauczyciel otrzymuje link od koordynatora.

Film bezpłatnie oglądają zgłoszeni przez nauczyciela uczestnicy warsztatów – w Internecie. W tym celu należy wcześniej założyć konto widza na stronie:  e-KinoPodBaranami.

Kody dostępu do wybranego filmu otrzyma nauczyciel zgłaszający i przekaże je uczniom. Kody są przeznaczone wyłącznie dla uczniów zgłoszonych przez nauczyciela, próba wykorzystania ich przez osoby niezgłoszone doprowadzi do zablokowania filmu.

48 godzin po wpisaniu osobistego kodu można obejrzeć film (można zatrzymywać, włączać ponownie). Po upływie 48 godzin od wykorzystania kodu film będzie nieaktywny.

Dostęp do filmu dla zarejestrowanych użytkowników będzie możliwy z dużym wyprzedzeniem – przed weekendem poprzedzającym termin zaplanowanych zajęć. Kody dostępu będą aktywne tylko w określonym czasie przed i po warsztatach (również kilka dni po zajęciach dla osób, które nie obejrzały filmu przed zajęciami).

Instrukcja rejestracji, logowania, korzystania: pdf


Kontakt do koordynatora:
Jarek Basaj,
e-mail: basaj.jarek@gmail.com,
tel.: 604 266 944