Gazeta Festiwalowa

20-27 października 2018 r. – „Młodzieżowe Studio Festiwalowe 
na 13. Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim w Teatrze Powszechnym w Radomiu – gazeta Festiwalowa.”

www.festiwalowa.radom.pl

Uczniowie przeprowadzali wywiady z twórcami, transmitowali spotkania z nimi, pisali recenzje, artykuły i wydawali kolejne numery codziennej gazety. 
Koordynacją działań zajmował się Jarosław Basaj, twórca m.in. projektów: „Festiwalowa”, „Filmowy Radom”, „Międzyszkolna Gazeta Młodzieżowa”, „3xM”.