Wszystko może się przytrafić…

W Technikum TEB Edukacja w Radomiu przy ul. Słowackiego 84 uczniowie drugiej klasy o profilu informatycznym e-sport wzięli udział w zajęciach warsztatowych pt.: „Wszystko może się przytrafić”. Czy dialog między pokoleniami jest możliwy? 

Głównym celem było pobudzenie do refleksji na temat znaczenia różnych etapów życia każdego człowieka, empatii oraz doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji dzieła filmowego. Pretekstem do tego stały się filmy polskich twórców, które znajdują się w pakiecie Filmoteka Szkolna. 

Młodzież podczas dyskusji związanej z filmem Grzegorza Jonkajtysa pt. „Arka”, próbowała między innymi odpowiedzieć na pytania: „Jak czują się starsi ludzie w dzisiejszym świecie?”, „Jak wygląda nasze postrzeganie starości?”, „Na ile starszym osobom łatwo jest dzisiaj realizować własną wizję siebie?”. Dyskusja ujawniła wiele stereotypów oraz pozwoliła na ich zweryfikowanie.

Uczestnicy mieli okazję wcielić się w twórców filmowych: wymyślili pomysł na zakończenie filmu, narysowali storyboard i zaprezentowali efekty swojej pracy na forum. Z wielkim zaskoczeniem przyjęli wizję Jonkajtysa, która podobała się i pobudziła do kolejnych przemyśleń na temat relacji międzypokoleniowych.

Uczniom bardzo podobał się także film Marcela Łozińskiego pt. „Wszystko może się przytrafić”. Wnioski z jego analizy wzbogaciły wiedzę na temat filmu dokumentalnego a interpretacja nasunęła myśli o tym, że starość jest nieuchronnym etapem życia, który również posiada swoją wartość i piękno oraz dialog międzypokoleniowy jest możliwy i potrzebny.

16 października 2017 r.