Filmoteka Szkolna łączy!

Po dzisiejszym potkaniu, 16 lutego 2018 r., w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu hasło to stało się bardzo aktualne! Uczniowie kilkunastu szkół – techników, liceów i gimnazjów – z Radomia, Zwolenia i Skarżyska-Kamiennej połączyli się w zamiłowaniu do kreatywnych, inspirujących spotkań i zgłosili się na warsztaty filmowe. Pierwsze spotkanie prowadził pan Przemysław Bednarczyk. Dzielił się z uczestnikami pasją i doświadczeniem związanym z realizacją filmów historycznych. 

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16.30 a zakończyło tuż przed godziną 19. Młodzież z zaciekawieniem słuchała wykładu pana Przemysława Bednarczyka. Opowiadał o tym, jak w szkole pod jego kierunkiem młodzież realizowała filmy, o tym, jak ważna jest praca filmowca przed rozpoczęciem zdjęć, a także o tym, w jaki sposób dobiera się tematy do realizacji. Zapoznał słuchaczy z problemem kondycji kina historycznego w Polsce i na świecie oraz popularnością historycznego dokumentu filmowego. 
– Różnorodność priorytetów w realizacji filmów historycznych ma znaczenie – podkreślał prowadzący. Zwrócił uwagę na to, że tematyka filmu wiąże się z zapotrzebowaniem społecznym, że film jest narzędziem kreowania „mody”, na określoną tematykę historyczną oraz, że rozwój technologii i najnowszych środków komunikacji ma ogromny wpływ na formę współczesnych filmów historycznych. 

Prowadzący zaprezentował najnowsze trendy w realizacji dokumentu historycznego na wybranych przykładach produkcji krajowych i zagranicznych. Wielokrotnie podkreślał: „Po pierwsze rzetelna wiedza historyczna!”. Z tym przesłaniem pożegnaliśmy się do następnego spotkania. 

Zorganizowane w ramach ogólnopolskiego programu edukacji filmowej Filmoteka Szkolna we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.