Pierwszy dzień wiosny…

W szkole przy ul. Kościuszki 7 odbyły się warsztaty filmowe z Filmoteką Szkolną. Wzięli w nich udział uczniowie pierwszej klasy liceum mundurowego CN-B Feniks w Radomiu.

21 marca 2017 r.