Człowiek jak gąbka…

W Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu przy ul. Kościuszki 7 odbyły się warsztaty filmowe. Uczestnicy, wśród których byli uczniowie pierwszej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej wzięli udział w zajęciach pt.: „Człowiek jak gąbka…”. Dlaczego chłoniemy uprzedzenia, stereotypy i co z tego wynika? 

Uczniowie na podstawie ćwiczeń, podczas których wchodzili w role i doskonalili umiejętności współodczuwania, ustalili wspólną definicję pojęć: stereotyp i dyskryminacja. Określili, jakie znaczenie mają słowa, które wypowiadamy głośno, jak one mogą wpływać na wizerunek, stereotypy i relacje międzypokoleniowe.

W drugiej części warsztatów uczniowie zapoznali się z filmem „Jestem zły” w reżyserii Grzegorza Packa, który jest dostępny w pakiecie Filmoteka Szkolna. Seans stał się pretekstem do skonfrontowania różnych punktów widzenia na jeden temat. Podczas analizy uczniowie dokonali podziału dzieła na kilka części, w których reżyser nawiązuje więź z bohaterami, potem oni prezentują się w grupie, w rodzinie i sami.

Po dyskusji uczniowie sformułowali wnioski dotyczące mechanizmów demoralizacji młodego pokolenia oraz konsekwencji wykluczenia społecznego – zarówno młodych jak starych.

30 października 2017 r.