Filmowe Lekcje Wychowawcze w Radomiu

Niemal czterdziestu pedagogów z czternastu placówek oświatowo-wychowawczych z Radomia i okolic miało okazję porozmawiać o tym, kiedy i w jakim celu wykorzystywać filmy w szkole. Nauczyciele spotkali się 8 listopada 2017 r. w Sali Konferencyjnej ZSB w Radomiu na warsztatach pt.: „Filmowe Lekcje Wychowawcze”. Zajęcia prowadził Lider Filmoteki Szkolnej, Jarosław Basaj.

Uczestnicy zajęć przekonali się, że film może pełnić wiele funkcji zarówno w procesie wychowawczym jak i dydaktycznym. Może służyć pogłębieniu wiedzy, rozwijaniu wrażliwości albo przygotowaniu do odbioru dzieła artystycznego. Sposoby wykorzystania filmu również są różnorodne, obejmują zarówno dyskusję przed jak i po seansie, ćwiczenia podczas projekcji lub pracę z materiałami historycznymi i kreatywność uczniów.

Nauczyciele wszystkich typów szkół otrzymali wiele inspirujących wskazówek do prowadzenia własnych zajęć z uczniami. Ważnym punktem spotkania było podkreślenie zasad dobrego moderowania dyskusji po filmie. Składają się na nie między innymi: aktywnie słuchanie, dbanie o możliwość zabierania głosu przez wszystkich uczestników, docenianie, wspieranie, brak oceniania, empatia, brak wywierania presji i ciekawość.

Pracujący w podstawówkach mieli okazję dowiedzieć się, z jakimi filmami krótko- i pełnometrażowymi pracować przy okazji poruszania takich tematów, jak: rodzina, przyjaźń, tolerancja, ekologia, emocje, marzenia czy cyberbezpieczeństwo. Prowadzący polecił między innymi wykład dr Joanny Zabłockiej-Skorek, założycielki Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej KinoSzkoła, udostępniany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, czyli webinar pt. „Edukacja filmowa w klasach 1-3. Od czego zacząć?”: https://youtu.be/ODPI3Evhpg8

Nauczyciele starszych klas podstawówek, gimnazjów, liceów, techników i szkół branżowych otrzymali bogatą ofertę filmów i konspektów lekcji dotyczących kwestii tak ważnych i trudnych, jak np.: uzależnienia, stereotypy, problemy dojrzewania, niepełnosprawność czy planowanie przyszłości. Dowiedzieli się, że mogą je znaleźć między innymi na stronach internetowych Filmoteki Szkolnej www.filmotwkaszkolna.pl , Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego www.ninateka.pl , Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej www.edukacjafilmowa.pl , Fundacji Generator www.projekcje.edu.pl

Tytuł warsztatów zaczerpnięty został od nazwy projektu Fundacji Generator, na który składa się płyta DVD „Filmowe Lekcje Wychowawcze”. Są na niej filmy i scenariusze lekcji. Przedstawiciele wszystkich szkół i placówek wychowawczych obecni na spotkaniu otrzymali swoje egzemplarze tego wydawnictwa. Uczestnicy zajęć odebrali także dyplomy i materiały edukacyjne.

Warsztaty dla nauczycieli „Filmowe Lekcje Wychowawcze” są jednym z elementów Międzypokoleniowego Festiwalu Filmowego „W świat moich dziadków” organizowanego przez Fundację Jaskółki.PL.

Warsztaty odbyły się w ramach ogólnopolskiego programu Filmoteka Szkolna we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.