Film w edukacji wczesnoszkolnej – konferencja dla nauczycieli

12 marca 2019 r. w godzinach 11.00-16.30 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Radomiu odbędzie się konferencja filmoznawcza dla nauczycieli pt.: „Dlaczego warto wykorzystywać film w edukacji wczesnoszkolnej?”
Zapraszamy nauczycieli, wychowawców świetlic i bibliotekarzy szkół podstawowych!

ZGŁOSZENIA: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
lub na adres e-mail: basaj.jarek@gmail.com

PLAN KONFERENCJI:

g. 11.00 – wprowadzenie. Co to jest edukacja filmowa? Co to jest Filmoteka Szkolna? Różne sposoby wykorzystania w szkole…
g. 11.30 – warsztaty dla nauczycieli, temat: Jak pracować na lekcji z wykorzystaniem filmów dla dzieci? Rozmaite i uniwersalne rozwiązania metodyczne na przykładzie filmów „Cyrk” i „Maszyna”…
g. 14.40  – pomysły na wykorzystanie krótkometrażowych filmów animowanych podczas lekcji:
– Przewodnicy naszego dzieciństwa – odkrywamy scenografię;
– ABC animacji – odkrywamy animację;
– Człowiek i świat – odkrywamy rolę muzyki i dźwięku;
– Między słowem a obrazem – odkrywamy scenariusz;

g. 15.40 – Jak wykorzystywać edukację filmową i medialną do uczenia na temat wielokulturowości? O angażowaniu dzieci z różnych środowisk w projekty medialne (film, reportaż)…
g. 16.15 – Dyskusja, podsumowanie. Zakończenie.

Konferencja organizowana w ramach programu Filmoteka Szkolna we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;

Nauczyciele otrzymają zaświadczenie udziału w konferencji.

Prowadzący:
Aleksandra Szyller
Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Wykładowca i trener.
Absolwentka i pracownik Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest opiekunem praktyk studenckich w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także opiekunem Koła Naukowego Wczesnej Edukacji na Wydziale Pedagogicznym UW. 
Szkoli nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, m.in. na temat metod czytania, przygotowania do czytania i pisania, nauczania ortografii i gramatyki, zajęć poświęconych tekstom literackim, metod aktywizujących.
Jest autorką scenariuszy zajęć dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,współautorką poradników metodycznych, autorką artykułów dotyczących wczesnej edukacji.
Ekspertka w Fundacji Przestrzeń dla Edukacji.

Jarosław Basaj,
Lider Filmoteki Szkolnej, laureat Nagrody PISF w kategorii „Edukacja młodego widza” w 2014 roku; dla uczniów i nauczycieli organizuje i prowadzi: warsztaty filmowe, animacji poklatkowej, dziennikarskie; konferencje, szkolenia, prelekcje; konkursy i filmowe gry miejskie oraz strony internetowe: www.filmowy.radom.pl , www.festiwalowa.radom.pl ;ukończył Warszawską Szkołę Filmową (studia podyplomowe stART!); przewodniczył Jury Nauczycieli podczas 33. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!

***

Filmy krótkometrażowe z nowego pakietu Filmoteki Szkolnej:
Cyrk (reż. Włodzimierz Haupe, rok prod. 1956)
Maszyna (reż. Daniel Szczechura, rok prod. 1961)
Kundelek (reż. Lidia Hornicka, rok prod. 1969)
Gapiszon ogrodnikiem (reż. Jerzy Kotowski, rok prod. 1965)
Przygody rycerza Szaławiły (reż. Edward Sturlis, rok prod. 1956)
Baśń o korsarzu Palemonie (reż. Jerzy Kotowski, rok prod. 1959)
Miś Uszatek (reż. Lucjan Dembinski, rok prod. 1962)
Miś Uszatek. Byłem tu pierwszy (reż. Eugeniusz Ignaciuk, rok prod. 1980)